בן 70, משמח אנשים כבר 40 שנה

שלכם, ענביה בן ישראל (: